AOW’ers hebben de toekomst?

In politiek Den Haag wordt al zo’n tien jaar gesproken over het faciliteren van het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De sinds 1 juli 2015 geldende Wet werk en zekerheid en de vanaf 1 januari 2016 in werking tredende Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd nemen een aantal belemmeringen weg die werkgevers ervaren bij hun wens om AOW’ers te laten (door)werken. Maar dit verlichte arbeidsrechtelijke regime kan verdringing van jongere werknemers op de arbeidsmarkt tot gevolg hebben. De (nieuwe) wetgeving die dit tracht te voorkomen, komt in dit artikel ook aan bod.

Meer lezenAOW’ers hebben de toekomst?

Concurrentiebeding in contract voor bepaalde tijd nog steeds mogelijk

In de uitspraak van 23 juli 2015 oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen stand hield omdat de werkgever er niet in was geslaagd aan te tonen dat zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever het concurrentiebeding noodzakelijk maakten. Daags na de publicatie van deze uitspraak berichtten veel media dat het overeenkomen van een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd niet meer mogelijk zou zijn. Die conclusie gaat echter te kort door de bocht…

Meer lezenConcurrentiebeding in contract voor bepaalde tijd nog steeds mogelijk