HOME

Het aantal meningen over de WWZ in diverse media groeit gestaag. Juristen, economen, politici en zelfs sociale partners en hoogleraren roeren zich in het publieke debat. Men is wisselend afwachtend en kritisch. Duidelijk is inmiddels dat hierdoor het belang van de eerste feitelijke ervaringen met de wet steeds groter begint te worden.

Direct na afloop van het “Nationaal WWZ Event Transitienacht van de arbeid ” op 30 juni 2015, zijn VAAN en VvA achter de schermen begonnen aan een groot opgezet empirisch onderzoek naar de effecten van de WWZ. Allereerst om de leden een helder zicht te kunnen bieden op de WWZ in praktijk. Maar ook om Minister Asscher te voorzien van informatie uit ‘het veld’ teneinde de door hem toegezegde evaluatie van de WWZ vorm te kunnen geven. Klik hier voor een overzicht van de leden van de Werkgroep VAAN/VvA Evaluatieonderzoek.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn tijdens het “Nationaal WWZ Evaluatiecongres”  gepresenteerd en bediscussieerd. Dit congres vond plaats op donderdag 30 juni 2016 in de aula van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De nadruk lag op een centraal gevoerd vakinhoudelijk debat waarbij (on)bedoelde effecten van de WWZ centraal stonden.

Op deze site zijn het programma, de sprekers en een fotoimpressie van het congres te vinden. De blogs en nieuwsberichten worden die te maken hebben met de WWZ worden regelmatig bijgewerkt. Tevens kan er teruggekeken worden naar het historische event dat VAAN en VvA op 30 juni 2015 organiseerden en zijn ook de presentaties van die dag op de site te vinden.

 

De congrescommissie:
Prof.mr. A.R. (Ruben) Houweling, voorzitter VvA
Mr. C.E. (Charlotte) Dingemans, voorzitter VAAN
Mr. C. (Chris) Nekeman, bestuurslid VvA
Mr. P.F. (Pieter) van den Brink, bestuurslid VAAN

 

Publicatie WWZ Evaluatieonderzoek

Op donderdag 30 juni jl. ontvingen alle deelnemers aan het Nationaal WWZ Evaluatiecongres het boekje van het VAAN VvA Evaluatieonderzoek. Alle VAAN- en VvA leden die niet aanwezig konden zijn hebben onlangs het boekje toegezonden gekregen.

De tekst van het boekje vindt u hieronder in pdf.

VAAN-VvA evaluatieonderzoek WWZ 2016_totaalpdf

VAAN_Evaluatiecongres_LD_lr_20160630-7982

 

 

IMG_0994

De onderzoekers (v.l.n.r.) Pascal Kruit, Ruben Houweling en Max Keulaerds