« Back to News

Geen dringende reden in verband met persoonlijke omstandigheden

Het Hof Den Bosch heeft op 23 juni 2016 geoordeeld dat het ontslag op staande voet van werknemer geen stand houdt, in verband met de persoonlijke omstandigheden van werknemer. De lat voor het niet toekennen van een transitievergoeding op grond van art. 7:673 lid 7 sub c BW ligt hoog; het verzoek van werknemer om een transitievergoeding wordt dan ook toegewezen. Het Hof kent een billijke vergoeding toe ter hoogte van drie maandsalarissen op grond van art. 7:681 BW, omdat de omstandigheden aanleiding zijn ervan uit te gaan dat een ontbindingsverzoek een grote kans van slagen had gehad en het Hof schat dat het ongeveer drie maanden zou hebben geduurd tot de datum waartegen zou zijn ontbonden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone