NIEUWS

FD: Asscher dweilt met de kraan open

juli 4, 2016

In het commentaar van het FD van afgelopen donderdag wordt na een jaar Wwz een helder beeld geschetst: Asscher dweilt met de kraan open. Lees hier het volledige artikel.

Onderzoek WWZ: meer afwijzingen, lagere vergoedingen

juni 30, 2016

In een vanochtend verschenen artikel in de Volkskrant worden de resultaten van het onderzoek naar de ontslagpraktijk van de WWZ gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd door de door de Erasmus Universiteit van Rotterdam, in opdracht van de VAAN en VvA. Uit het onderzoek blijkt dat, sinds de inwerkingtreding van de WWZ op 1 juli 2015, gemiddeld […]

Geen dringende reden in verband met persoonlijke omstandigheden

juni 27, 2016

Het Hof Den Bosch heeft op 23 juni 2016 geoordeeld dat het ontslag op staande voet van werknemer geen stand houdt, in verband met de persoonlijke omstandigheden van werknemer. De lat voor het niet toekennen van een transitievergoeding op grond van art. 7:673 lid 7 sub c BW ligt hoog; het verzoek van werknemer om een […]

Nieuw baan in ruil voor helft van ontslagvergoeding

juni 22, 2016

In het sociaal plan van rolcontainerfabrikant Hoza is opgenomen dat werknemers een keuzemogelijkheid krijgen. Zij ontvangen óf de volledige ontslagvergoeding, of zij treden voor onbepaalde tijd in dienst bij een andere werkgever, die de helft van deze ontslagvergoeding ontvangt van de de oude werkgever. Klik hier voor het FD-artikel.

Kantonrechter Amsterdam oordeelt over verhouding tussen WNT en transitievergoeding

juni 20, 2016

In een uitspraak van 13 juni 2016 oordeelt de kantonrechter onder meer dat het onder de WNT niet mogelijk is bovenop de transitievergoeding een additionele beëindigingsvergoeding toe te kennen, als deze samen de norm van de WNT overschrijden. Klik voor de volledige uitspraak hier.

Antwoorden op Kamervragen over ongelijkheid WWZ in het onderwijs

juni 14, 2016

Op 13 juni 2016 heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, antwoorden gegeven op de Kamervragen van het Tweede Kamer lid Rog (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De vragen hebben betrekking op het bericht “Ondanks onderhandelaarsakkoord CAO PO (Primair Onderwijs, red.) blijft WWZ ongelijkheid.” Het bericht is hier te vinden. […]

Akkoord eerste cao met reparatie WWZ

juni 14, 2016

De cao Open Teelten is de eerste cao waarin gebruik wordt gemaakt van de uitzondering op de ketenbepaling voor seizoensarbeiders. Vakbonden en werkgevers hebben overeenstemming bereikt over deze cao. Het is de eerste keer dat gebruik wordt gemaakt van het akkoord tussen de sociale partners en Minister Asscher over de uitzondering op de ketenregeling voor bepaalde […]

FD: Banengroei uit zich vooral in meer flexwerk

mei 31, 2016

Het herstel van de economie leidt in 2016 en 2017 vooral tot een groei van het aantal flexibele banen in de vorm van uitzendwerk. Dat blijkt uit de jaarlijkse arbeidsmarktprognose van het UWV. Klik hier voor het volledige artikel.

CBS: flexwerker langer in dienst en meer kans op doorstroom

mei 17, 2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 17 mei 2016 een statistiek gepubliceerd waaruit blijkt dat flexwerkers langer in dienst blijven en meer kans hebben op doorstroom naar een vast dienstverband. Volgens het CBS blijven flexwerkers vaker aan het werk dan twee jaar geleden. Het deel dat na drie maanden werkloos wordt, was […]

Flexwerker vaker een vast contract

mei 17, 2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat werknemer met een flexibel arbeidscontract vaker aan het werk blijven dan twee jaar geleden. Daarnaast krijgen deze werknemers vaker een vast contract. Ruim twaalf procent van de flexwerkers stroomt op dit moment door naar een vast contract, in tegenstelling tot elf procent twee jaar geleden. Klik hier voor […]

WWZ aanpassingen: de gelijkwaardige voorziening

mei 6, 2016

In een eerder artikel werd aangekondigd dat Minister Asscher de WWZ op een aantal plaatsen gaat aanpassen. Een van die aanpassingen heeft betrekking op de gelijkwaardige voorziening. Onder de WWZ heeft de werknemer namelijk geen recht op een transitievergoeding wanneer in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. Deze gelijkwaardige voorziening kan bijvoorbeeld bestaan uit […]

Oppositiepartijen pleiten voor uitzondering op ketenregeling voor invaldocenten

april 28, 2016

Nadat de Minister vorige week aankondigde voor seizoenswerkers een uitzondering op de ketenregeling te creëren, pleiten oppositiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie voor een afwijking voor invalkrachten in het onderwijs.

Rechtbank Overijssel stelt prejudiciële vragen over voorwaardelijke ontbinding

april 27, 2016

De Rechtbank Overijssel stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de houdbaarheid van de voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ.

MKB Banenmonitor: minder vaste contracten

april 25, 2016

Uit de MKB-banenmonitor van het 1e kwartaal van 2016 blijkt dat ondanks de werkgelegenheidsgroei van 3,1% er minder werknemers werkzaam zijn op basis van een vast contract. Reden om te twijfelen aan het succes van de WWZ? Personeelsnet.nl meent van wel..

Eerste overleg evaluatie WWZ

april 22, 2016

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 maart 2016 overleg gevoerd met Minister Asscher over onder andere zijn eerste evaluatie van de WWZ op 25 november 2015. Daarnaast is overleg gevoerd over de aanstelling van een verkenner seizoensarbeid en ketenbepaling en over de uitspraken van de voorzitter van MKB-Nederland over de […]

Breaking news: Asscher past WWZ aan

april 21, 2016

Minister Asscher heeft vanochtend in een persconferentie een aantal aanpassingen van de Wet wek en zekerheid gepresenteerd. Het kabinet heeft hierover overeenstemming bereikt met de coalitiepartners en de sociale partners. Het totale pakket met arbeidsmaatregelen is vanochtend naar de Tweede Kamer verzonden. De belangrijkste voorstellen zijn: Afwijking van de ketenbepaling bij cao: voor werknemers die vanwege natuurlijke of […]

Verbetertraject van twee maanden onvoldoende voor ontbinding op d-grond

april 14, 2016

In een uitspraak van 8 april 2016 oordeelt de rechtbank Limburg onder meer dat een verbetertraject van twee maanden onvoldoende is om te kunnen vaststellen dat de werknemer in de gelegenheid is gesteld om het functioneren te verbeteren. Het achttiental coachingsgesprekken, waarvan niets op papier is gezet, maken dit niet anders.

Sociale partners komen verlengde WW en afwijking ketenregeling overeen

april 13, 2016

Op 12 april 2016 is er een akkoord tussen de sociale partners bereikt over een nieuwe Cao voor het voortgezet onderwijs. In deze Cao is afgesproken dat de WW verlengd wordt tot maximaal 38 maanden. Daarnaast is in de Cao gebruik gemaakt van de nieuwe (beperktere) afwijkingsmogelijkheid van de ketenregeling.

Minder ontslagaanvragen onder de WWZ

april 7, 2016

Uit het op woensdag 6 april gepubliceerde jaarverslag van het UWV blijkt dat er vanaf 1 juli 2015 ruim 11.000 minder ontslagaanvragen zijn ingediend. In de eerste helft van 2015 werden nog ruim 23.000 ontslagaanvragen ingediend. Vanaf 1 juli waren dit er slechts 11.500. Het UWV verklaart dit verschil door de aantrekkende economie en de […]

Onderbouw de kritiek op de WWZ!

maart 30, 2016

In een gezamenlijke verklaring reageren de drie grootste vakcentrales van Nederland, FNV, CNV en VCP, op de uitspraken van de Minister over de verschuldigdheid van de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Volgens de vakcentrales ligt de bal nu bij de werkgevers.  Zij hebben kennelijk problemen met de WWZ en moeten de kritiek dan ook concreet onderbouwen met feiten en […]

De WWZ verdient een kans

maart 30, 2016

Vanuit verschillende hoeken wordt kritiek geuit op het nieuwe ontslagrecht. In een op 14 maart gepubliceerd artikel in het NRC springen een aantal hoogleraren in de bres voor de WWZ. De hoogleraren zetten vraagtekens bij de kritiek op de wet. Werkgevers zijn zo bang voor een vast contract, dat zij de werknemer geen contract voor langer […]

MKB-voorzitter: WWZ legt een grauwsluier over de arbeidsmarkt

maart 30, 2016

In een op 1 maart in het NRC gepubliceerd interview heeft MKB-voorzitter Michaël van Straalen zich kritisch uitgelaten over de werking van de WWZ. De WWZ, die bedoeld was om ‘vast’ werk minder vast te maken en flexibel werk minder ‘los’, bereikt het tegenovergestelde. Sterker nog, het legt een grauwsluier over de arbeidsmarkt, aldus de […]

Asscher: een lagere of geen transitievergoeding na twee jaar ziekte

maart 30, 2016

Minister Asscher is bereid de transitievergoeding na twee jaar ziekte te schrappen of te verlagen als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor reïntegratie. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ heeft iedere werknemer met een dienstverband van ten minste twee jaar, bij een ontslag recht op de transitievergoeding. Ook de werknemer, die al twee jaar is […]

Advocaten: WWZ werkt averechts

maart 30, 2016

Volgens advocaten hebben de wijzigingen in het ontslagrecht een tegengesteld effect. Bovendien verzinnen werkgevers constructies om de nieuwe regels te omzeilen. Dit blijkt uit een door Nieuwsuur uitgevoerd onderzoek onder meer dan vijfhonderd leden van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Een van de voornaamste punten van kritiek vormt de verschuldigdheid van de transitievergoeding aan werknemers met een tijdelijk […]

Asscher: FNV en LTO zijn in gesprek over oplossing seizoenswerk in Wwz

juli 2, 2015

Vakbond FNV en brancheorganisatie voor de landbouw LTO zijn in gesprek om een oplossing te vinden voor de negatieve effecten van de Wwz, die gedeeltelijk gisteren (1 juli) is ingegaan. Dat maakt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) donderdag bekend tijdens een debat over de nieuwe wet. De regels lijken met name te strikt voor sectoren waar veel […]

De fax ratelde tot laat bij de kantonrechters

juli 2, 2015

Het is laat in de avond van 30 juni en nog altijd ratelen de faxen van het kantongerecht in Amsterdam onvermoeibaar door. Ze blijven massa’s dikbedrukt papier uitspuwen. Als er al eens een fax stopt, blijkt het papier op. Zodra dat is bijgevuld, begint het geratel van voren af aan. Zowel werkgevers als werknemers dienen […]

Terugkijken minister Asscher tijdens Transitienacht van de Arbeid

juli 2, 2015

Naast dat we kunnen terugkijken op een geslaagd congres, kunnen we via deze link terugkijken naar minister Asscher.

Asscher: veel gehad aan hulp van de VAAN, maar heb soms andere keuzes gemaakt

juni 29, 2015

Afgelopen weekend publiceerde SCOnline een interview met minister Asscher. Een fragment: Juristen en wetenschappers vinden ook dat u de wet te snel hebt ingevoerd, en dat er te weinig naar hen geluisterd is. De Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) stelde vorig jaar een hele lijst op met punten die beter konden. ‘We hebben veel […]

Lodewijk Asscher over de WWZ bij Nieuwsuur

juni 28, 2015

Minister Lodewijk Asscher was te gast bij Nieuwsuur. Over de vraag of de wet niet onbedoeld een averechts effect heeft? Asscher erkent dat de nieuwe wetgeving niet iedereen een vast contract gaat opleveren. Wel zijn er volgens hem steeds meer bedrijven die zich aan de nieuwe regels willen houden. Klik hier om de uitzending te bekijken.

Asscher: eventueel Wet Werk en Zekerheid aanpassen

juni 27, 2015

Asscher staat vandaag in verschillende dagbladen met een interview over de belangrijkste vraagstukken op zijn beleidsterrein, onder meer over de WWZ die per 1 juli ingaat. Lees meer op … nos.nl 

Interview met Lodewijk Asscher: 'Het gaat me niet om mijn wet, het gaat me om een fatsoenlijke arbeidsmarkt'

juni 27, 2015

In het FD verscheen vandaag een interview met Lodewijk Asscher over ‘zijn’ Wet Werk en Zekerheid. Veel kritiek op zijn nieuwe wetgeving? Het verwijt dat die contraproductief is? Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher knikt instemmend. Hij heeft het allemaal gehoord en  zegt het debat erover beslist niet te ontlopen. Als uit een evaluatie blijkt […]

Kabinet moet volgens het CDA voor de zomer al in actie komen tegen de gevolgen van de WWZ

juni 25, 2015

Al voor de zomer moet het kabinet in actie komen om seizoenswerkers te beschermen tegen nadelige gevolgen van de Wet werk en zekerheid. Daarvoor pleit het CDA. De wet, die volgende maand in werking treedt, is bedoeld om flexwerkers meer zekerheid te bieden. Eerder dan voorheen hebben zij recht op een vast contract. Eerder bleek […]

Paul van Liempt bespreekt de veranderingen per 1 juli 2015

juni 25, 2015

Charlotte Dingemans (Arbeidsrechtadvocaat bij DingemansVanderKind advocaten) was afgelopen woensdag te gast bij Paul van Liempt in de uitzending van BNR waar werd gesproken over de WWZ en de gevolgen ervan. Klik hier om het audiobericht te beluisteren

Arbeidsrechtadvocaten maken overuren door nieuwe regels

juni 24, 2015

Voordat het ontslagrecht per 1 juli flink op de schop gaat, proberen veel werkgevers nog snel overtollig of niet-functionerend personeel te lozen. Ook proberen oudere werknemers nu een regeling te treffen, aangezien de ontslagvergoeding na 1 juli flink dealt. Bij arbeidsrechtadvocaten en rechtsbijstandsverzekeraars heerst grote drukte, zo blijkt uit een inventarisatie door het AD. Lees […]

ABU-directeur: 'nieuwe wet levert geen banen op'

juni 23, 2015

Jurrien Koops, directeur van de brancheorganisatie voor uitzendbedrijven (ABU) stelt dat de Wwz de onzekerheid op de arbeidsmarkt niet zal wegnemen en ook geen nieuwe vaste banen zal opleveren. Koops is ervan overtuigd dat de WWZ geen nieuwe vaste banen zal opleveren. „Dat kan dan wel de bedoeling zijn van de wet, maar dan moet […]

RTL Z: Wat verandert er vanaf 1 juli op de arbeidsmarkt?

juni 22, 2015

Vanaf 1 juli gaat de arbeidsmarkt op de schop met de grootste hervorming sinds de Tweede Wereldoorlog. In het programma ‘de kijker aan Z’ werden kijkersvragen gesteld aan arbeidsrechtadvocaat Pieter van den Brink en CNV-voorman Maurice Limmen. Zie de uitzending (14 minuten)… op RTLnieuws.nl.

Uitzendbureau's vrezen beperking in dienstverlening aan zzp'ers

juni 22, 2015

Het wetsvoorstel ‘Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties’ dreigt uitzendbureaus te beperken in hun dienstverlening aan zzp’ers. Daarvoor waarschuwt Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). In de nota naar aanleiding van het nader verslag zet staatssecretaris Wiebes van Financiën vraagtekens bij de rol die uitzendbureaus spelen als intermediair. Koops: ‘De nieuwe wet moet onze rol […]

Werknemer mag eerder gaan staken

juni 22, 2015

Het wordt gemakkelijker om te staken. Vakbonden kunnen stakingen inzetten als prikactie en hoeven niet meer eerst te onderhandelen over bijvoorbeeld een nieuwe cao en ook niet vooraf aan te kondigen dat werknemers het werk gaan neerleggen. Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad bepaald dat staking niet slechts als laatste middel kan worden ingezet, maar […]

Pas na 38 jaar werken recht op twee jaar WW

juni 20, 2015

Alleen wie 38 jaar heeft gewerkt, krijgt per 1 januari 2016 nog twee jaar een WW-uitkering wanneer hij werkloos raakt. Nu heeft iedereen na 24 jaar werken al recht op twee jaar WW, maar volgend jaar verandert de manier waarop WW-rechten worden opgebouwd. Uit de Wet werk en zekerheid van minister Lodewijk Asscher van sociale […]

Chaos dreigt bij uitbetalen WW

juni 19, 2015

Mensen die na 1 juli werkloos raken, moeten elke maand doorgeven of ze nog ergens een paar euro’s hebben verdiend, voordat ze een WW-uitkering krijgen. Het UWV houdt er rekening mee dat het melden van deze inkomsten dermate lastig is, dat iedereen er fouten mee gaat maken. Toen ze het systeem testten, bleek dat 99 […]

Met oogkleppen op naar een nieuw ontslagrecht

juni 18, 2015

Vivian Bij de Vaate is geinterviewd voor het juni-nummer van Mr. Haar dissertatie handelt over bijzonder ontslagprocesrecht, met name in het licht van artikel 6 EVRM. Bij de Vaate onderzocht de gevolgen en mogelijke bezwaren van de Wwz. Ze betwijfelt of het ontslagrecht daadwerkelijk sneller, eerlijker en goedkoper voor werkgevers wordt. Lees het volledige interview… […]

Mkb'ers zetten tijdelijke krachten massaal op straat

juni 17, 2015

Kleine en middelgrote ondernemingen maken zich ernstige zorgen over de nieuwe flexwet die volgende maand ingaat en zetten massaal flexwerkers op straat volgens Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersclub ONL. De WWZ regelt onder meer dat flexwerkers minder lang tijdelijke contracten mogen krijgen om sneller in aanmerking te komen voor een vast contract. Zo wordt de […]

Buikpijn van de goede bedoelingen

juni 16, 2015

De wet om flexwerkers beter te beschermen dreigt te mislukken. Petra de Koning analyseert waarom de steun in de Tweede Kamer voor de Wwz – in elk geval: ten tijde van de totstandkoming – zo massaal was. In de Tweede Kamer is het er vaak over gegaan: alle leden van de vaste Kamercommissie voor Sociale […]

'Weg met de wegwerparbeid!'

juni 16, 2015

De thuishulp en de postbezorger werken als ‘zelfstandig ondernemer’ in een ‘flexibele schil’. Wegwerpbanen onder het minimumloon zijn het. Willen we dit echt, vraagt Marc Chavannes. Want we hebben een keuze. Lees het betoog van Marc Chavannes… op NRC.nl .

Nieuwe flexwet zorgt voor topdrukte bij arbeidsrechtadvocaten

juni 10, 2015

Werknemers én werkgevers proberen voor 1 juli, de dag dat de nieuwe wet Werk en Zekerheid ingaat, nog snel in aanmerking te komen voor een ontslagvergoeding of juist om het contract te laten ontbinden. BNR wijdde hieraan vanochtend een radio-item.   Charlotte Dingemans van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten heeft een voorbeeld: “De werknemers die […]

Aanvraagformulieren ontslagvergunning a- en b-grond gepubliceerd

juni 8, 2015

Vanaf 1 juli dient voor de a- en b-grond uit artikel 7:669 lid 3 BW een ontslagvergunning te worden aangevraagd bij het UWV. Daartoe worden nietwe aanvraagformulieren beschikbaar gesteld, die door werkgevers kunnen worden ge-upload via het werkgeversportaal op uwv.nl . De nieuwe aanvraagformulieren zijn vandaag gepubliceerd en te raadplegen via uwv.nl en via onderstaande […]

'Scholingsrechten meenemen naar nieuwe werkgever'

juni 8, 2015

In het Financieel Dagblad houden Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink (Universiteit van Amsterdam en Universiteit Maastricht) een pleidooi: ‘Scholingsrechten meenemen naar nieuwe werkgever’. Werknemers die van baan veranderen, nemen in de regel pensioen mee en maken vakantiedagen op (of laten ze uitbetalen). Bij opgebouwde scholingsrechten is dat echter niet het geval. Groot […]

Ministerie publiceert nieuwe factsheets over WWZ

juni 5, 2015

Het Ministerie van SZW heeft donderdag 4 juni 2015 nieuwe factsheets gepubliceerd over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid – voor zowel werknemers als werkgevers – die per 1 juli in werking treedt. Lees meer … op Kluwer.nl

UWV stopt met controle fraude in nieuwe WW-wet

mei 30, 2015

Mensen met een WW-uitkering of die in de Ziektewet zitten, kunnen vanaf 1 juli straffeloos informatie over inkomsten achterhouden. De uitkeringsinstantie staakt de zoektocht naar fraudeurs met de instemming van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher, maar de Tweede Kamer zou niet op de hoogte zijn van de beslissing van het UWV. Per […]

Campagne 'Mijn werk en zekerheid' over nieuwe regels per 1 juli 2015 van start gegaan

mei 29, 2015

Donderdag 28 mei jongstleden is de campagne over de nieuwe Wet werk en zekerheid gestart. De campagne is bedoeld om mensen te informeren over de nieuwe regels die op 1 juli 2015 ingaan. Als gevolg van de Wet werk en zekerheid worden onder andere de mogelijkheden om gedurende een langere periode op basis van een […]

'Horeca neemt massaal afscheid van seizoenswerkers'

mei 22, 2015

Chaos op het terras, lang moeten wachten op je biertje en klungelige serveersters. Horecaondernemers zullen door de nieuwe flexwet hun tijdelijke, maar ervaren seizoenspersoneel, sneller aan de kant zetten en inruilen voor onervaren werknemers. En dat komt de kwaliteit van horecapersoneel niet ten goede, zo stelt FNV Horeca. Door ervaren personeel te ontslaan, voorkomen horecabedrijven […]

Lagere regelgeving ontslag en transitievergoeding gepubliceerd

mei 11, 2015

Vandaag is met betrekking tot het nieuwe ontslagrecht enige lagere regelgeving gepubliceerd. Klik op onderstaande links om direct naar de publicaties te gaan. Ontslagregeling, Regeling UWV ontslagprocedure, Besluit overgangsrecht transitievergoeding, Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding. Onderstaand volgt een eerste samenvatting van deze vier regelingen.   Ontslagregeling In de Ontslagregeling zijn regels opgenomen […]

CDA en Groenlinks willen Kamerdebat over mogelijke problemen Wwz

mei 7, 2015

GroenLinks en CDA willen een Kamerdebat met minister Asscher om meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijke problemen die zich voordoen met de invoering van de flexwet op 1 juli. De flexwet zou uitzendkrachten en flexwerkers een sterkere positie op de arbeidsmarkt moeten geven maar zorgt volgens vakbond CNV juist voor ontslag omdat werkgevers snel […]

Overheid loost zelf ook flexwerkers

mei 7, 2015

Ook de overheid zelf probeert onder de nieuwe flexwet uit te komen die tijdelijke werknemers per 1 juli meer zekerheid zou moeten geven. Rijkswaterstaat, de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) zetten tientallen uitzendkrachten op straat die in aanmerking komen voor een vaste baan.  Soortgelijke geluiden komen van […]

Wwz: gevaarlijk experiment?

april 29, 2015

Gisteren (28 april 2015) publiceerde het Financieel Dagblad een interview met arbeidsmarktexpert Ton Wilthagen, hoogleraar in Tilburg. Wilthagen noemt de Wwz “een gevaarlijk experiment en een politieke oplossing die helemaal past bij een oude sfeer van polderpartijen die sociale akkoorden sluiten, maar die niet de juiste richting aangeven”. Wilthagen constateert dat Asscher oude oplossingen voor […]

Ook Nationale-Nederlanden stuurt uitzendkrachten weg

april 22, 2015

Nationale-Nederlanden neemt afscheid van trouwe uitzendkrachten, vooruitlopend op de nieuwe wet die flexwerkers per 1 juli meer zekerheid moet geven. De verzekeraar probeert hiermee, net als ING eerder deze maand, de dan geldende ontslagvergoeding te ontduiken. Dit blijkt uit een intern memo in het bezit van De Volkskrant. Nationale-Nederlanden heeft zijn mail neutraal geformuleerd, vindt […]

Terug naar de kantonrechtersformule? Moties in Tweede Kamer

april 20, 2015

UPDATE 21 APRIL: Beide moties zijn door de Tweede Kamer verworpen.  Afgelopen donderdag, 16 april, vond in de Tweede Kamer wederom een debat plaats over de Wet werk en zekerheid. De aanleiding voor dit debat was de berichtgeving over ING die zou ‘voorsorteren’ op de Wwz. Naast dat in het debat is ingegaan op de rol […]

Flexwerker komt niet meer aan vaste baan

april 14, 2015

Mensen met een tijdelijk contract vinden steeds minder vaak een vaste baan. Dat komt niet alleen door de economische crisis, maar ook doordat bedrijven in de achterliggende jaren de grote voordelen van flexibele contracten hebben ontdekt. Dit blijkt uit een onderzoek van uitkeringsinstantie UWV naar flexwerk. Volgens Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV, is […]

79% werkgevers denkt dat ontslagrecht na 1 juli makkelijker wordt

april 7, 2015

Vanaf 1 juli wordt de tweede fase van de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Het merendeel van de werkgevers (79%) denkt dat ontslag dan gemakkelijker wordt. 79% van de ondernemers weet niet wat de hoogte is van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 juli moeten betalen aan ontslagen werknemers. Ook weet 68% niet wannéér […]

Forse groei Please Payroll mede door WWZ

maart 26, 2015

Please Payroll heeft in 2014 een omzet geboekt van 66,5 miljoen euro, een omzetstijging van 28%. Please Payrol profiteert van de complexer wordende wet-en regelgeving (Wet Werk En Zekerheid), waardoor vooral kleine ondernemingen het werkgeverschap liever uitbesteden. Lees meer op flexmarkt.nl

Achmea verwacht meer ontslagen na wijzigen ontslagrecht

maart 26, 2015

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli van dit jaar, zal het aantal ontslagen toenemen. Dat verwacht Bert Kersten, specialist op het gebied van arbeidsrecht bij Achmea Rechtsbijstand. “Wij verwachten zeker in de tweede helft van dit jaar, maar ook nog in 2016 meer ontslagzaken”, zegt Kersten. In de […]

Wat is goedkoper: nu mensen ontslaan of pas na 1 juli?

maart 21, 2015

Volgens meerdere arbeidsjuristen en de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten (VAAN) wordt al volop gekeken naar het nieuwe ontslagrecht dat per 1 juli aanstaande in werking treedt, indien sprake is van een dreigend ontslag. Juristen kijken in opdracht van werkgevers of het goedkoper is om nu al iemand te ontslaan, of dat men beter kan wachten tot […]

Werkenden niet op de hoogte van WWZ

maart 17, 2015

Bijna de helft van alle werkenden weet niet wat er voor hen verandert onder de WWZ, zo blijkt uit onderzoek van Randstad Nederland. Ongeveer twee op de vijf werkenden weet helemaal niet dat de wetten zijn veranderd. De meeste werknemers willen dat de overheid of de werkgever er meer informatie over geeft. Van de mensen […]

Vandaag ontvangen alle deelnemers aan het Nationaal WWZ Evaluatiecongres het boekje van het VAAN VvA Evaluatieonderzoek.

De tekst van het boekje vindt u hieronder in pdf.

VAAN-VvA evaluatieonderzoek WWZ 2016_totaalpdf

 

 

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone