PROGRAMMA

12.45 uur
Registratie en ontvangst met koffie/thee

13.15 uur
Opening

13.30 uur
Presentatie resultaten empirisch onderzoek – Prof.mr.dr. A.R. (Ruben) Houweling en mr.dr. P. (Pascal) Kruit
De onderzoeksresultaten van het grootschalig empirisch onderzoek (Houweling) als ook de WWZ ontslagstatistieken 2015 en 2016 (Kruit) zullen worden gepresenteerd. Hoe hoog is de gemiddelde billijke vergoeding? Hoeveel toe- en afwijzingen (per ontslaggrond) vinden er plaats? Hoe lang duurt het gemiddelde verbetertraject? Na een toelichting van de uitkomsten zal een korte gedachtewisseling plaatsvinden met de zaal.

14.00 uur
Ervaringen UWV – mr. J. (Jan) Meijer en mr. M.A.I. (Monique) Gerards
Het UWV deelt de ervaringen van twaalf maanden WWZ in actie. Wat zijn veelvoorkomende casusknelpunten? Hoe ervaart het UWV de nieuwe ontslagtoets en digitale formulieren?

14.30 uur
Ervaringen Rechterlijke Macht – mr. M.V. (Monetta) Ulrici en Prof.mr.dr. G.C. (Gerrard) Boot (gerechtshof)
Hoe werkt de WWZ uit in de rechtszaal? De eerste ervaringen van de rechterlijke macht in eerste aanleg (Ulrici) en appel (Boot) worden gedeeld. Op welke onderdelen bestaat discussie, waar tekenen zich inmiddels een bepaalde lijnen af in de rechtspraak (Billijke vergoeding? Voorwaardelijke ontbinding?) en welke casusknelpunten doen zich voor (loonverplichting na ontslag op staande voet ondanks gelijk in appel werkgever)?

15.00 uur
Ervaringen Advocatuur – mr. O. (Olav) van der Kind en Prof.mr.dr. J.M. (Jaap) van Slooten
Op welke wijze geeft de advocatuur invulling aan de WWZ? Wordt er meer en anders geschikt dan onder het oude recht? Is transitievergoeding bodem of max? Wat zijn de ervaringen met de bedenktermijn? Hoe wordt het ontslagprocesrecht ervaren? Welke strategische keuzes liggen aan het wel of juist niet procederen ten grondslag?

15.30 uur
Ervaringen Werkgevers- en werknemersvereniging – mr. M. (Marco) Veenstra en mr. T. (Tineke) Kuipers
Vanuit werkgevers- en vakbondsperspectief wordt gereflecteerd op de eerste periode WWZ. Hoe wordt de nieuwe ketenregeling ervaren? Wordt flex minder flex? Is er een verschil in effect en uitwerking van de WWZ merkbaar tussen klein-, midden- en grootbedrijf?

16.00 uur
Pauze

16.30 uur
Interactief Evaluatiedebat doelstellingen WWZ
met prikkelende inleidingen van:
Prof.mr.dr. W.H.A.C.M. (Willlem) Bouwens
Prof.mr.dr. S.F. (Stefan) Sagel
Prof.mr.dr. L.G. (Leonard) Verburg
Prof.dr. A.C.J.M. (Ton) Wilthagen

18.00 uur
Kort rondetafelgesprek met prominente gasten w.o. mr. M.J.M.T. (Max) Keulaerds, mr. C.E. (Catelene) Passchier, M.A. (Michaël) van Straalen, prof.mr. E. (Evert) Verhulp en drs. S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg

18.45 uur
Afronding en aansluitend borrel


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone