SPREKERS

Presentatie empirisch onderzoek

Prof. Mr. R. (Ruben) Houweling
Ruben Houweling is hoogleraar arbeidsrecht aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA), hoofdredacteur (VAAN) AR Updates en maakt hij deel uit van de kernredactie van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP).

VAAN_Evaluatiecongres_LD_lr_20160630-7596

Mr. dr. P. (Pascal) Kruit
Pascal Kruit is arbeidsrechtadvocaat bij Ten Holter Noordam advocaten te Rotterdam en als universitair docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

VAAN_Evaluatiecongres_LD_lr_20160630-7619

Presentatie Houweling en Kruit

Ervaringen UWV

Mr. J. (Jan) Meijer
Jan Meijer is werkzaam bij het Landelijk management van de afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van het UWV. Onder zijn vakinhoudelijke verantwoordelijkheid zijn de Beleidsregels omtrent de uitvoering van de ontslagtaak tot stand gekomen. Daarnaast is hij redacteur van SDU Commentaar Arbeidsrecht.

VAAN_Evaluatiecongres_LD_lr_20160630-7684

Mr. M.A.I. (Monique) Gerards
Monique Gerards is Manager Procedures Arbeidsjuridische Dienstverlening bij het UWV

VAAN_Evaluatiecongres_LD_lr_20160630-7660

Presentatie UWV

Ervaringen Rechterlijke macht

Mevr. mr. M.V. (Monetta) Ulrici
Monetta Ulrici is kantonrechter te Amsterdam. Daarnaast neemt zij deel aan de Commissie Arbeidsrecht binnen de Kring van Kantonrechters, is zij lid van de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR en doceert aan het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht, de SSR.

VAAN_Evaluatiecongres_LD_lr_20160630-7768

Presentatie Ulrici

Prof. mr. G.C. (Gerrard) Boot
Gerrard Boot is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en werkzaam als Raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam. Hij is tevens hoofdredacteur van het tijdschrift ArbeidsRecht en annotator bij Uitspraken Sociale Zekerheid.

VAAN_Evaluatiecongres_LD_lr_20160630-7799

Presentatie Boot

Ervaringen advocatuur

Mr. O. (Olav) van der Kind
Olav van der Kind is advocaat bij DingemansVanderKind. Daarnaast Olav is docent Arbeidsrecht aan enkele juridische opleidingsinstituten, redacteur van het maandblad ArbeidsRecht en annotator bij AR-Updates.

VAAN_Evaluatiecongres_LD_lr_20160630-7832

Prof. mr. J.M. (Jaap) van Slooten
Jaap van Slooten is hoogleraar arbeidsrecht aan Universiteit van Amsterdam en advocaat bij advocatenkantoor Stibbe te Amsterdam. Hij is tevens co-auteur van “Tekst & Commentaar Arbeidsrecht”.

VAAN_Evaluatiecongres_LD_lr_20160630-7838

Presentatie vdKind en vSlooten

Ervaringen Werkgevers- en werknemersvereniging

Mr. M. (Marco) Veenstra 
Marco Veenstra is adviseur juridische zaken van de AWVN.

VAAN_Evaluatiecongres_LD_lr_20160630-7919

Presentatie Veenstra

Mr. T. (Tineke) Kuipers 
Adviseur Juridische Zaken FNV.

VAAN_Evaluatiecongres_LD_lr_20160630-7933

Presentatie Kuipers

Inleidingen voor debat met de zaal

Prof. mr. L.G. (Leonard) Verburg
Leonard Verburg is hoogleraar sociaal recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is daarnaast onder meer raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, hoofdredacteur van de losbladige Arbeidsovereenkomst en redactielid van ‘Arbeidsrechtelijke annotaties’. Presentatie Verburg

Prof. mr. W.H.A.C.M. (Willem) Bouwens
Willem Bouwens is hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is onder meer co-auteur van H.L. Bakels’ Schets van het Nederlandse arbeidsrecht en Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht. Presentatie Bouwens

Prof. mr. dr. S.F. (Stefan) Sagel
Stefan Sagel is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden en advocaat bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam. Daarnaast is hij onder andere hoofdredacteur van het tijdschrift Rechtspraak Arbeidsrecht, lid van de redactie van TRA en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage. Presentatie Sagel

Prof. dr. A.C.J.M. (Ton) Wilthagen
Ton Wilthagen is hoogleraar institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Hierbij heeft met name de verhouding tussen enerzijds dynamisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt en de economie, en anderzijds sociale cohesie, bescherming en (nieuwe) zekerheid zijn interesse. Presentatie Wilthagen

VAAN_Evaluatiecongres_LD_lr_20160630-8054

Kort rondetafelgesprek met o.a.

Prof. mr. E. (Evert) Verhulp
Evert Verhulp is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Hugo Sinzheimer Instituut voor onderzoek van arbeid en recht. Hij is daarnaast onder andere kroonlid van de SER, redacteur van de JAR en medeoprichter van het open acces blad Academie voor Arbeidsrecht (arbac).

Mr M.J.M.T. (Max) Keulaerds
Max Keulaerds is advocaat bij BarentsKrans en onder andere lid van de redactie Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA). Daarnaast is hij onder andere docent aan de Grotius Academie en voorzitter van de Werkgroep Ontslagrecht van de VAAN.

Mr. C.E. (Catelene) Passchier 
Catelene Passchier is haar loopbaan begonnen in de advocatuur en maakt sinds 2010 deel uit van het bestuur van FNV. Zij is namens de FNV ook eerste onderhandelaar van voor- en najaarsoverleggen en sociaal akkoorden met kabinet en werkgevers.

M.A. (Michaël) van Straalen
Michaël van Straalen is voorzitter van de Koninklijke Vereniging MBK-Nederland en onder andere voorzitter van de Stichting van de Arbeid en lid van het dagelijks bestuur van de SER.

Drs. S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg
Steven van Weyenberg is lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij was directeur Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder was hij 14 jaar werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken, de laatste periode als directeur Europa. Hij is voorts woordvoerder sociale zaken en werkgelegenheid.

VAAN_Evaluatiecongres_LD_lr_20160630-8291

 

 

 

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone